شرایط و نحوه پذیرش دانشجو در دوره غیرحضوری(آموزش از راه دور):

پذیرش دانشجو در دوره غیرحضوری(مجازی) نیز تنها در سال 1388 صورت پذیرفت.


فرآیند پذیرش اعضای هیأت علمی در دوره مزبور بصورت انجام فراخوان (
گزینش دانش پذیران از طریق بررسی CV ها و در صورت ضرورت مصاحبه حضوری) و فرآیند پذیرش اعضای غیرهیأت علمی از طریق برگزاری امتحان کتبی در مهر ماه سال 1388 صورت گرفت، تعداد شرکت کنندگان در این آزمون 11نفر بودند که از این تعداد 7 نفر پذیرفته و وارد دوره دانش پذیری شدند. شرط ورود به دوره دانشجویی اتمام موفقیت آمیز دوره دانش پذیری است که در حال حاضر تعداد دانشجویان دوره غیرحضوری این رشته 4 نفر می باشند.

مفاد امتحانی شامل :

1-    زبان انگلیسی عمومی با ضریب 3

2-    کلیات آموزش پزشکی با ضریب 3

3-    مدیریت در سیستم های آموزشی و بهداشتی درمانی با ضریب 2

نحوه ارائه دوره : به صورت ترکیبی(حضوری و الکترونیکی) می باشد.

نحوه ارزیابی : نحوه امتحان بعضی از دروس ، غیر حضوری و بعضی دروس دیگر حضوری می باشد.


شهریه:

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون شهریه دوره آموزش پزشکی از راه دور، مصوب شد دوره در 5 ترم دیده شود و هزینه کل دوره بیست و پنج میلیون ریال(000/000/25ریال) باشد و هزینه برای رتبه استادی رایگان و بقیه رتبه ها 50% تخفیف و افراد عادی که معدل دوره هایشان از 17 بالاتر باشد 20% تخفیف داده شود.

 


عناوین واحدهای درسی دوره غیرحضوری کارشناسی ارشد آموزش
پزشکی در هر ترم

  

  ترم دانش پذیری  

رديف

نام درس

تعداد واحد

نظري

عملي

1

روش های تدريس

1

5/0

5/0

2

كاربرد رايانه در آموزش (1)

2

-

2

3

برنامه ريزي درسي مقدماتي

1

5/0

5/0

4

مهارتهاي ارتباطي پايه

1

5/0

5/0

5

ارزشیابی دانشجویی مقدماتی

1

5/0

5/0

6

ارزشیابی برنامه مقدماتی

1

5/0

5/0

 

جمع

7

5/2

5/4


ترم 1 دانشجویی

رديف

نام درس

تعداد واحد

نظري

عملي

1

شيوه هاي تحقيق در آموزش

4

2

2

3

برنامه ريزي درسي پيشرفته

2

1

1

4

كاربرد رايانه در آموزش (2)

1

-

1

 

جمع

7

3

4


ترم 2 دانشجویی

رديف

نام درس

تعداد واحد

نظري

عملي

1

مدیریت در سیستمهای آموزشی و بهداشتی درمانی

2

1

1

2

الگوهای یاددهی ویادگیری

2

1

1

3

طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی

1

-

1

4

اقتصاد آموزش و بهداشت

2

2

-

5

زبان انگلیسی(1)

2

2

-

 

جمع

9

6

3


ترم 3 دانشجویی

رديف

نام درس

تعداد واحد

نظري

عملي

1

روش های ارزشیابی برنامه (پیشرفته)

2

1

1

2

زبان انگلیسی(2)

2

2

-

3

طراحی آموزشی در علوم پزشکی

2

1

1

4

پزشکی مبتنی بر شواهد EBM

2

1

1

 

جمع

8

5

3


ترم 4 دانشجویی
 

رديف

نام درس

تعداد واحد

نظري

عملي

1

ارزيابي دانشجو (آزمونهاي عملي و باليني)

3

2

1

2

پایان نامه

6

-

6

 

جمع

9

2

7

 
  

  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار