عناوین و چیدمان واحدها
عناوین و چیدمان واحدهای دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به شرح زیر می باشد:

     1- مقطع اول: مهارت­های عمومی آموزش پزشکی(دروس کمبود یا جبرانی)

 

     
 
   

شماره ردیف درس

نام درس

 

تعداد واحد

 

نظری

 

عملی

 

1

برنامه  ­ریزی درسی مقدماتی

1

0.5

0.5

2

مهارت­های مقدماتی تدریس

1

0.5

0.5

3

مهارت­های ارتباطی پایه

1

0.5

0.5

4

روش­های ارزشیابی برنامه (مقدماتی)

1

0.5

0.5

5

روش­های ارزیابی دانشجو

1

0.5

0.5

6

کاربرد رایانه در آموزش(1)

2

-

2

7

زبان انگلیسی(1)

2

2

-

جمع

9

4.5

4.5

 


2-    
مقطع دوم: واحدهای تخصصی و پایه(مهارتهای اختصاصی آموزش پزشکی)

 

شماره ردیف درس

نام درس

 

تعداد واحد

 

نظری

 

عملی

 

8

برنامه­ ریزی درسی پیشرفته

2

1

1

9

شیوه­های تحقیق در آموزش

4

2

2

10

روش­های ارزشیابی برنامه(پیشرفته)

2

1

1

11

ارزیابی دانشجو (آزمون­های عملی و بالینی)

3

2

1

12

الگوهای یاددهی و یادگیری

2

1

1

13

طراحی آموزشی در علوم پزشکی

2

1

1

14

مدیریت در سیستم­های آموزشی و بهداشتی درمانی

2

2

-

15

اقتصاد آموزش و بهداشت

2

2

-

16

کاربرد رایانه در آموزش (2)

1

-

1

17

طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه­های آموزشی

1

-

1

18

زبان انگلیسی (2)

2

2

-

 

جمع

23

14

9

 
   3- دروس انتخابی (دانشجو
 موظف است یکی از دروس زیر را انتخاب نماید).

شماره ردیف درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

19

آموزش پزشکی مستند BEME

2

1

1

20

کاربرد رایانه در آموزش 3 (یادگیری الکترونیکی و یادگیری از راه دور)

2

-

2

جمع

4

1

34- پایان نامه

21

پایان نامه

6 واحد


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار